OCHRANA SOUKROMÍ

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Úvod

Společnost Response Now uznává a respektuje vaše soukromí na internetu. Toto prohlášení o ochraně osobních údajů vám poskytujeme, abyste věděli, jaké informace o vás společnost Response Now shromažďuje, když používáte tyto internetové stránky, a jak tyto informace používá.

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů se vztahuje na informace shromažďované prostřednictvím těchto stránek a nevztahuje se na informace, které shromažďujeme jinými způsoby (např. na jiných internetových stránkách nebo jinými způsoby, jako jsou telefonní hovory), nebo na informace shromažďované na stránkách jiné společnosti nebo třetí strany bez ohledu na to, zda je na takové stránky odkazováno na těchto stránkách nebo zda jsou z těchto stránek přístupné.

Shromažďování a používání informací

Technické informace a informace o užívání 

Když navštívíte tyto stránky, automaticky dochází ke shromažďování určitých informací o vás a vašem požadavku (např. vaší IP adresy či požadovaného obsahu) a dalších informací poskytovaných vaším prohlížečem (např. název prohlížeče, stránka, ze které jste se na stránky dostali). Tyto informace mohou být použity ke zlepšení obsahu a fungování těchto stránek, k porozumění způsobu, jakým stránky používáte, a k uzpůsobení obsahu na základě vašeho používání. Tyto stránky dále používají „cookies“.

Interaktivně poskytnuté informace

Kromě technických informací uvedených výše můžete na těchto stránkách poskytnout své osobní údaje pomocí různých formulářů žádostí o informace o akcích, produktech, službách či nabídkách společnosti Response Now a o obecné informace týkající se této společnosti. Vaše osobní údaje budou v každém případě použity k vyřízení vašeho požadavku (např. pokud se přihlásíte k odběru zpravodaje, budou vaše osobní údaje použity k zasílání zpravodaje na vaši adresu). Dále máte možnost uvést, že nechcete dále dostávat marketingová sdělení (tj. odhlásit odběr), a to vyplněním kontaktního formuláře a zasláním písemné žádosti o to, abyste byli zařazeni na seznam osob, které si nepřejí být kontaktovány. Pokud nechcete, aby vám společnost Response Now zasílala marketingová sdělení, zašlete nám písemnou žádost na níže uvedenou adresu (viz část „Kontaktování společnosti Response Now“ níže).

Sdělování informací

Vaše osobní údaje budou globálně sdíleny v rámci Response Now i s přidruženými společnostmi, smluvními partnery a zástupci této společnosti. Můžeme sdělit vaše osobní údaje, pokud je to nezbytné pro odpověď na vaši žádost nebo pro splnění účelů stránek, nebo je sdělit poskytovatelům služeb za účelem zpracování informací jménem společnosti Response Now. Ve všech případech osobní údaje sdělíme pouze těm osobám, které mají legitimní obchodní důvod pro přístup k těmto údajům. Bez ohledu na výše uvedené zásady sdělování informací sdělíme osobní údaje, pokud to bude požadováno nebo povoleno ze zákona a v souladu s příslušnými firemními zásadami.

Společnost Response Now může osobní údaje sdělit také v reakci na soudní řízení, například soudní příkaz nebo předvolání, a jakékoli osobní údaje, které poskytnete, mohou být předány v rámci fúze, akvizice, restrukturalizace nebo jiné podnikové transakce zahrnující společnost Response Now či její aktiva.

Webový signál třetí strany

Používáme webové signály třetí strany společnosti Google k analyzování stránek, které naši návštěvníci navštěvují, a k tomu, co na našich stránkách dělají. Google může také používat anonymní informace o vašich návštěvách stránek a jiných internetových stránek k vylepšování svých produktů a služeb a k poskytování reklamy na zboží a služby, které vás mohou zajímat. Více informací o tomto procesu naleznete na adrese www.google.com/analytics.

Děti

Nemáme v úmyslu shromažďovat nebo uchovávat údaje o osobách mladších 13 let. Žádná část těchto stránek není koncipována tak, aby vzbudila zájem u osob mladších 13 let. Používáním našich stránek prohlašujete, že vám není méně než 13 let.

Zabezpečení

Společnosti Response Now záleží na bezpečnosti a zabezpečení vašich transakcí na těchto stránkách. Přesměrováváme návštěvníky na zabezpečený server pro přenos a přijímání určitých typů citlivých informací, jako jsou zejména informace o kreditní kartě, a přijímáme preventivní opatření proti fyzickému a elektronickému vniknutí, abychom údaje, které jsme shromáždili od návštěvníků těchto stránek, ochránili před ztrátou, zneužitím nebo pozměněním.

Kontaktování společnosti Response Now

Pro žádost o přístup k vašim osobním údajům, jejich aktualizaci nebo smazání (včetně odhlášení odběru reklamních či marketingových sdělení nebo průzkumů mínění společnosti Response Now) nebo pro další informace o tomto prohlášení o ochraně osobních údajů nás kontaktujte na adrese:

Response Now s.r.o., Vladislavova 1390/17, 110 00 Praha 1, Česká republika

nebo použijte kontaktní formulář na adrese https://responsenow.in/#kontakt

Odkazy

Tyto stránky mohou obsahovat odkazy na jiné stránky. Společnost Response Now nemá žádnou kontrolu nad informacemi a prohlášeními o ochraně osobních údajů a příslušnými praktikami takových internetových stránek a neodpovídá za jejich obsah, shromažďování a používání informací nebo za nepřítomnost chyb nebo virů. Je vaší odpovědností, abyste rozpoznali, že opouštíte tyto stránky, tím, že budete věnovat pozornost adresnímu řádku svého prohlížeče.

Změny a úpravy

Společnost Response Now si vyhrazuje právo toto prohlášení o ochraně osobních údajů kdykoli změnit či nahradit. Změny budou zveřejněny zde před tím, než nové prohlášení vstoupí v platnost. Žádáme vás, abyste tento dokument pravidelně sledovali, a měli tak informace o našich aktuálních zásadách a postupech.

Právní prohlášení

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů je součástí Podmínek použití těchto stránek. Měli byste si přečíst také tyto Podmínky použití, protože vaše používání těchto stránek a veškeré spory vzniklé na základě tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů se řídí ustanoveními v nich obsaženými.

Váš souhlas

Poskytnutím osobních údajů nám dáváte souhlas ke zpracovávání osobních údajů v souladu s tímto prohlášením o ochraně osobních údajů.