Header Image

Jak se neztratit ve světě marketingových výzkumů

Elen Tothová

Patříte k těm, pro které byl až dosud svět marketingových výzkumů španělskou vesnicí? V tom případě jste tady správně!

Co to vlastně je ten marketingový výzkum?

Marketingový výzkum chápeme jako zpětnou vazbu, která identifikuje spotřebitele a podává data o jeho motivech, požadavcích a potřebách. Většinou se zaměřuje na cenu, produkt nebo marketingovou komunikaci. Existují dvě základní kategorie výzkumu trhu — kvalitativní a kvantitativní.

Kvalitativní výzkum trhu

Kvalitativní výzkum trhu se zaměřuje především na to, jak jednotlivci a skupiny nahlížejí, chápou a interpretují svět. Tento typ výzkumu neklade důraz na měření, ale na porozumění. Výzkumník se snaží vcítit do myšlení zákazníka, zkoumá, jaký význam zákazník přikládá dané značce či produktu. Zjišťuje, jaká je jeho motivace, a proč jeden produkt uspokojuje spotřebitelovy požadavky lépe než jiný.

Kvantitativní výzkum trhu

Kvantitativní výzkum trhu zkoumá skutečnost pomocí proměnných, které lze vyjádřit čísly. Většinou se při něm používají klasické škály (např. stupnice 0–10 apod.), uzavřené nebo otevřené otázky. Výsledky se obvykle zpracovávají pomocí statistických metod. Oproti kvalitativnímu výzkumu vyžaduje větší soubory dat, ale výsledky jsou reprezentativnější.

Bez respondentů by to nešlo

Základem každého výzkumu je respondent, tedy dotazovaný účastník. Kvalitním výběrem respondentů zajistíme relevantní data pro daný marketingový výzkum. Příkladem relevantního respondenta je osoba, která má za úkol zhodnotit účinky přípravku (např. balzámu po holení), který dlouhodobě používá. Lidi, kteří produkt nepoužívají vůbec, bychom, do skupiny respondentů vůbec nezařadili.

Pro potřeby každého výzkumu je třeba zvolit správný vzorek respondentů, kteří tvoří cílovou skupinu. Cílová skupina je skupina lidí se společnými vlastnostmi — identifikačními znaky (spotřební chování, sociodemografická charakteristika, životní styl, apod.)

Jste připraveni vytěžit z marketingových výzkumů co nejvíce?

Díky marketingovým výzkumům zjišťujeme, jaké je u spotřebitele jeho nákupní chování, a jaké má postoje ke konkurenční i zkoumané značce.

Produkt zkoumáme z hlediska odezvy u spotřebitele, tedy zjišťujeme, zda uspokojuje jeho přání, požadavky a očekávání. Získáváme informace, jakým způsobem spotřebitelé produkt užívají, nebo jaká je zákaznická loajalita vůči němu.

Můžeme zkoumat i vliv ceny na spotřebitelské chování. Díky tomu se dozvíme, jak ji vnímá cílová skupina zákazníků, a zda produkt spadá do cenové kategorie, ve které se cílová skupina vyskytuje. Pomocí marketingových výzkumů také zjišťujeme, jaká je citlivost spotřebitelů na změnu ceny vlastních i konkurenčních výrobků nebo můžeme provádět cenový monitoring konkurence.

Výsledky marketingového výzkumu jsou důležitou součástí tvorby marketingové i firemní strategie. Na jejich základě děláte rozhodnutí založená na reálných datech, nikoli na domněnkách. S implementací automatizace do oblasti marketingových výzkumů jsme v response:now umožnili i malým firmám získat až 3× rychleji a 3× levněji kvalitní informace. Podívejte se na kompletní nabídku našich výzkumů a začněte své podnikání řídit lépe už dnes.

More from blog

Pojďme si promluvit o vašem výzkumu

Toužíte vědět víc? Nechte naše experty odpovědět na vaše otázky.

Success

Zakrátko se vám ozveme

Milujete automatizaci, umělou inteligenci a jejich využití při průzkumech trhu? Sledujte s námi nejnovější trendy, nechte se inspirovat nejúspěšnějšími případy průzkumů trhu a zjistěte, jak nepromrhat své investice do marketingu.

PŘEJÍT NA BLOG
PŘEJÍT NA BLOG